"Kreatív város - Fenntartható vidék" Mintaprogram
Miszlivetz Ferenc professzor irányításával született meg a ’Kreatív város-fenntartható vidék’ (KRAFT) koncepció, amelynek programszerű kidolgozása a Magyar Kormány támogatásával indult el 2012-ben.
A program kiinduló felismerése, hogy a fejlesztések és beruházások sikerének, a növekedés és a versenyképesség megerősödésének alapfeltétele egy adott térség városai, intézményei, meghatározó gazdasági, társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékony együttműködés, a társadalmi, kulturális és kapcsolati tőke egymást erősítő kölcsönhatása. A programban a kormányzati, oktatási, önkormányzati, vállalkozói, egyházi és civil szektor mintaértékű összefogása valósul meg.

A KRAFT program mozgatója és koordinátora a Miniszterelnökség által alapított Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI), kiemelt együttműködő partnerei a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz, a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint Kőszeg Város Önkormányzata. Az újonnan létesített kutatási és felsőoktatási intézményegységek jelentős belvárosi műemléképületekben kaptak helyet, melyek felújítása kormányzati támogatások igénybevételével történt. Ezek a beruházások egyszerre szolgálták a belváros fizikai megújítását és funkcionális revitalizációját. Az FTI alap- és alkalmazott kutatási portfólióval rendelkezik számos témakörben, mint pl. integrált vidékfejlesztés, kulturális örökség, fenntartható társadalom és kultúra, adatalapú egészségdiagnosztika, valamint globális és regionális rendszerek átalakulása napjainkban. Kutatásaihoz kapcsolódóan az FTI folyamatosan szervez tudományos rendezvényeket, konferenciákat, képzéseket és rendszeresen hirdet kutatói ösztöndíjpályázatokat.

Az együttműködő partnerek közös célja a térség kreativitási és innovációs potenciáljának növelése, a kapcsolati tőke, az ICT technológiák adta lehetőségek alkotó felhasználása. További cél a KRAFT programon belül képzési, kutatási, vállalkozásfejlesztési projektek létrejötte a tágabb térség oktatási, vállalkozási, társadalmi szereplőivel partnerségben.

A műemléképületek felújítása, a helyi szolgáltatások bővítése és az együttműködések kialakítása mind azt szolgálják, hogy Kőszeg nemzetközi szinten is versenyképes környezetet kínáljon az itt lakóknak és az idelátogatóknak, a befektetni, vállalkozni, tanulni vagy pihenni vágyóknak.