A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése
A fejlesztés egyik lépcsője az épület hőszigetelésének kivitelezése, homlokzat, födémszerkezet tekintetében. A fűtési rendszer korszerűsítése is megtörténik, hőszivattyú telepítéssel radiátor szelepek cseréjével. Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-VS1

LeírásA Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete több száz éves műemlék épület. Az épületek 9730 Kőszeg, Jurisics tér 6-8., 1858 és 1860/1 hrsz-ú ingatlanokon helyezkednek el. Állapotuk a mai energetikai elvárásoktól messze alulmarad. Az épületek falazatai hőszigetelés nélkül, padlószerkezete szintén, valamint födémszerkezete hőszigetelés nélkül épült. Az épületek kétszintesek, magastetővel épültek. Az épület dél-nyugati oldalán található a fűtőhelyiség. A használati meleg-vizet villany bojlerekkel állítják elő. A nyílászárók fából készültek. A pályázati kiírás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, melynek célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épület önkormányzati tulajdonban lévő épület, amely korszerűsítésével a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését is elérjük. A projekt megvalósítása után az épület korszerű, a mai követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kap, a szén-dioxid kibocsátás jelentősen csökken, az épület fenntartási költségei szintén jelentősen csökkennek, valamint nem utolsósorban a gyerekek és a dolgozók komfortérzete jelentősen javul. A projekt tervezett eredményei között szerepel a jelentős mértékű tüzelőanyag és energia megtakarítás realizálása, melyből kiindulva releváns költségmegtakarítás elérése, ezáltal az üzemeltetés során az intézmény fenntartási költségeinek optimalizálása. Az új technológia beépítéséből és az épület állagjavításából adódóan üzemeltetési és karbantartási költségek optimalizálása várható, mellyel elérjük az ingatlan élettartamának növelése, az ingatlan esztétikai megjelenésének javulását és a településkép pozitív változását. A projekt keretében létrehozandó infrastruktúra, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek/szolgáltatások leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása. Az épület akadálymentes megközelíthetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közlekedés már megoldott. A fejlesztés egyik lépcsője az épület hőszigetelésének kivitelezése, homlokzat, födémszerkezet tekintetében. A fűtési rendszer korszerűsítése is megtörténik, hőszivattyú telepítéssel radiátor szelepek cseréjével. A használati meleg-víz ellátás berendezései nem változnak, viszont működésük napelemmel racionalizálódik. A projekt műszaki-tartalmi előkészítése keretében, az 1. mérföldkő során 2019.01.31-ig elkészül a műszaki tervdokumentáció véglegesítése. A 2. számú mérföldkő eléréséig megkezdődik a közbeszerzési dokumentációk előkészítése és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása. A 3-4. számú mérföldkő teljesítése során megfelelő műszaki ellenőrzés mellett elindul a hivatal épületének több rétű energetikai korszerűsítése, majd a 4. mérföldkő végére eléri 100%-os készültségi fokot. A 5. számú mérföldkő a projekt zárása a szükséges adminisztrációs teendők elvégzésével. A projekt végrehajtásánál 3 különböző szervezet kerül bemutatásra 2 tevékenység alapján. A menedzsment feladatokat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársain keresztül látja el. A projekt fizikai megvalósulását a projekt és konzorciumvezető szervezet, mely tulajdonosa a fejlesztéssel érintett épületnek és koordinálja a projekt fizikai megvalósulását, kiemelve az infrastruktúra fejlesztést. A fejlesztendő épület üzemeltetését a tulajdonos látja el. A felújított épület új feladatot nem kap, az eddig ott folytatott tevékenységeknek biztosít továbbra is helyszínt. A fejlesztéssel elért megtakarítás jelentősen megkönnyíti a fenntartóra rótt eddigi költségvetési kötelezettségeket, de az továbbra is saját költségvetéséből biztosítja, mely normatív támogatásból és egyéb bevételekből áll. A fejlesztés költsége 118 233 260 Ft,-, amely 100%-os Európai uniós társfinanszírozással valósul meg. Az előleg-igénylésére a projektgazda a támogatási szerződés megkötése után benyújtja a szükséges dokumentumokat a Közreműködő Szervezet részére. A tervezett hőszivattyús rendszer megfelel az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 számú felhívás, 3.4.1.1 „Műszaki elvárások” 51-es pontjában található műszaki feltételrendszernek. Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit oktatásban részesítjük az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet a kivitelező által biztosított az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő fog elvégezni. A pályázatban külön költségként nem jelenik meg.

Megvalósulás helyszíneVárosháza


Megvalósulás ideje2019.04.01 - 2020.07.31.

Forrás118 233 260 Ft

Fotók