Folyamatos fejlődés Kőszegen

Fejlesztések

Kőszegen folyamatosan zajlanak különböző állami, önkormányzati illetve egyesületi és magántulajdonú fejlesztési projektek, melyek nyomán lépésről lépésre megújul a város. A projektek nem csak szebbé, élhetőbbé teszik a várost, hanem jelentősen javítják a városi gazdasági környezetet is. Ismerje meg a Kőszegen megvalósult, vagy éppen folyamatban lévő projekteket!

Fejlesztések a térképen
Fejlesztések listájaForrás:
Költségvetés:
Típus:
Szektor:


Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése
Pogányi út, Gábor Áron utca, Forintos Mátyás utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss János utca TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 526 626 973 Ft
A "Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése" c. projekt célja a településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével és építésével, lakóutcák burkolat-felújításával.
Projektazonosító TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001
Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja
Kőszeg, Városmajor, Piac, Várkör Keleti szakasza Fő tér és Gyöngyös utca között TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 490 000 000 Ft
A projekt részeként megvalósul a Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja.
Projektazonosító: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006
Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
TOP: Kőszeg, Bajcsy Zs. - Auguszt J. u., Park u., Park u. és Hunyadi u, Hosszúlövészárok dűlő, Szabóhegyi út, KRAFT: Gábor Áron, Kálvária, Mohás, Szőlőskert utcák, Királyvölgyi árok és Kőszegfalva északi része TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 285 686 551 Ft
A projekt átfogó célja Kőszeg város belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a település környezetbiztonságának növelése, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további vízkáresemények megelőzése érdekében.
Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019
A 87-es út és S31 összekötése
INTERREG 1 539 976 875 Ft
Az épülő szakasz lehetővé teszi, hogy Vas megyéből, Kőszegről gyorsan, lakott terület érintése nélkül juthassunk el az S31-esig, onnan tovább Kismartonig, Bécsig, és a schwechati repülőtér felé. Megépülését követően a város megkezdheti a kerékpárút építését a volt vasúti töltésen.
Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda
Újvárosi Óvoda: Deák Ferenc utca 2. Kőszegfalvi óvoda: Kőszegfalvi utca 50. TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 101 475 871 Ft
Kőszeg Város Önkormányzata a Központi és Felsővárosi óvodák felújításával a szolgáltatások minőség fejlesztését, a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítását, a szülők számára az intézmények közötti választási lehetőségek bővítését tűzte ki célul.
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021
Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében
Elsődleges megvalósulási helyszín: 9730 Kőszeg, Fő tér 2. TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 299 999 735 Ft
Átfogó cél: Kőszeg és térsége turisztikai vonzerejének növelése. Közvetlen célok: hazai és az osztrák kerékpárút-hálózat összekapcsolása; rendezvények jobb infrastrukturális feltételrendszerének kialakítása; hatékonyabb és aktívabb marketing tevékenység folytatása; a meglévő turisztikai kínálat magasabb szintű bemutatása, illetve elérhetővé tétele a látogatók számára.
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003
Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen
Alsó körút, Jurisics Miklós Ipari Park, TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 182 699 937 Ft
Az ipari park fejlesztése során közmű és úthálózat kialakítására kerül sor a fejlesztésbe bevont területen. A beruházás műszaki tartalma magába foglal 840 m² útépítést, 300 m² útfelújítást, részleges csapadékvíz elvezetést, fölgáz ellátás kiépítést, vízvezeték kiépítést, szennyvízelvezetést valamint a kapcsolódó közvilágítás kiépítést.
Projektazonosító: TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003
Térségi közösségi közlekedés fejlesztése és Intermodális csomópont létesítése
Projekt 1337/2016 "Kraft" korm. Hat. Szerint, 1986/2017 Korm.hat. Szerinti hazai forrásból 1 000 000 000 Ft
Közös vasúti-, helyi- és helyközibuszpályaudvar létesítése és környezetbarát helyi buszközlekedés megteremtése
Projektazonosító: Projekt 1337/2016 "Kraft" korm. Hat. Szerint, 1986/2017 Korm.hat. Szerinti hazai forrásból
A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése
Városháza TOP-3.2.1-16-VS1 118 233 260 Ft
A fejlesztés egyik lépcsője az épület hőszigetelésének kivitelezése, homlokzat, födémszerkezet tekintetében. A fűtési rendszer korszerűsítése is megtörténik, hőszivattyú telepítéssel radiátor szelepek cseréjével.
Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-VS1
Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 104 000 000 Ft
2100 m kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, Kőszegfalvi kerékpárút meghosszabbítása, Pogányi úti kerékpárút, Velemi úti kerékpáros nyom és sáv kialakítása.
Projektek: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004
Napelempark építése 4,2 Ha
1 700 000 000 Ft
4,2 Ha területű napelempark létesítése 14ezer db. panellel
Projektazonosító
Napelempark építése 498 KVA
498 KVA teljesítményű napelempark létesítése a régi rekultivált hulladéklerakó területén
Projektazonosító:
Sziget-Meskó utca felújítási pályázata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. 40 000 000 Ft
Sziget-Meskó utca - Árpád tér útburkolat felújítás 500 méter hosszban
Projektazonosító: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.
Posztó utcai parkolók építése
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat 14 000 000 Ft
19 db új parkolóhely kialakítása
Projektazonosító: 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
Lakótelep belső tömb új parkolók építése
Saját erő (2018. évi költségvetés) 11 500 000 Ft
19 db új parkolóhely kialakítása
Projektazonosító: Saját erő (2018. évi költségvetés)
Temető utca felújítási pályázata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása 70 478 000 Ft
Útburkolat-felújítás 600 méter hosszban
Projektazonosító: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása
Kőszegi Egészségházhoz vezető kerékpárút építése
2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat 27 000 000 Ft
300 méter hosszú kerékpárút és járda építése a lakótelep és az Egészségház között
Projektazonosító: 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat
Kőszeg távhőellátás fejlesztése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása
Kőszeg, Kiss János lakótelep, Deák Ferenc utcai kazánház, dr. Nagy László EGYMI KEHOP-5.3.1-17-2017-00030 305 047 710 Ft
A Nemzeti FejleztésiProgramiroda Nonprofit Kft. és a COTHEC Kft. Konzorciuma kőszeg távhő-ellátását fejleszti az alábbi irányvonalak mentén: Kazánház korszerűsítés, Új fogyasztó bekapcsolása, távvezeték rekonstrukció.
Projektazonosító: KEHOP-5.3.1-17-2017-00030
Kálvária-hegy - Hideg-völgy zártkerti revitalizációja
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása 12 000 000 Ft
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása
Projektazonosító:
Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium kézilabda-és kosárlabdapálya felújítása
2006/2015. (XII.29.) Korm. Határozat 19 000 000 Ft
Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium kézilabda-és kosárlabdapálya felújítása
Projektazonosító: 2006/2015. (XII.29.) Korm. Határozat
A kőszegi JMG felújítása
9730 Kőszeg, Hunyadi J. u. 10 KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 420 000 000 Ft
A KEHOP pályázati felújítás magába foglalta az épület külső nyílászáróinak cseréjét. Ez idáig az ablakok, ajtók mind egyidősek voltak az 1908-ban elkészült épülettel.
Projektazonosító: KEHOP-5.2.2-16-2016-00029
"Megújulva 342 évesen"
9730 Kőszeg, Hunyadi J. u. 10 EFOP-4.1.3-17-2017-00288 124 000 000 Ft
Az EFOP keretében több kisebb lélegzetvételű, de nagyon fontos felújítási elem került megvalósításra a Sárvári Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően. A tetőfelújítását tekintjük a lelátványosabb és legfontosabb beavatkozásnak.
Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00288
Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium - energetikai korszerűsítés
Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, 9730 Kőszeg, Árpád tér 1.Szakgimnázium, Szakköz KEOP-5.5.0/B/12-2013-0199 276 249 991 Ft
Az iskolaépület energetikai korszerűsítése
Projektazonosító: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0199
Szakképzési infrastruktúra fejlesztés az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban - KRAFT
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium EGYH-KCP-17-P-0053 820 000 000 Ft
52 férőhelyes tanszálló, tankonyha, kabinet terem kialakítása a Várkör 44. épületben, a tankerti épület korszerűsítése (nyílászárók, energetika), talaj- és borvizsgálati labor kialakítása, szőlő-, körte-, gyógy- és fűszernövény telepítése, a tangazdaságban 30 bokszos lóistálló kialakítása.
Projektazonosító: EGYH-KCP-17-P-0053
Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új tornatermének a megépítése
Kőszeg, Várkör 34. 1 200 000 000 Ft
B típusú tornaterem, alapterülete 900 nm, korszerű kiszolgáló helyiségekkel. Az épületben egy rajz szaktanterem és egy edzőterem is kialakításra került.
Projektazonostó
Határtalan vándorlás - alpannonia® plus - A hosszú távú túraút optimalizálása az Alpoktól Pannóniáig
"1. Bemutatóház és illemhely: Kőszeg, Malom u. 1112/2 hrsz. Koronaőrző bunker bővítése; Trianoni keresztnél kilátópont kialakítása, Ördögárok geológiai tanösvény létesítése 2. Erdei ház átalakítása, bővítése: Csepreg, 0408/2 hrsz. tanösvények, pihenő ATHU020 250 000 000 Ft
A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva.
Projektazonosító: ATHU020
VELOREGIO - Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban
Burgenland és Vas megye Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU064 46 000 000 Ft
Vas megye és Kőszeg kultúrtörténete, természeti környezete, építészeti értékei ma is sok látogatót vonzanak. Egyre növekvő igény mutatkozik a kerékpáros turizmus iránt.
Projektazonosító Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU064 
Gyógyító Klíma Kőszegen
Kőszeg, Fő tér 2. KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 20 000 000 Ft
Kőszeg város klímája nemzeti értékünk. Kőszeg évszázadok óta szinte kötelező úti célja volt a gyógyító levegőre vágyó légúti megbetegedésekkel küzdőknek - és az még ma is.
Projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00090
Észak-Vasi Foglalkoztatási Együttműködés
Kőszeg, Jurisics tér 13. TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 614 000 000 Ft
A projekt keretében három járásra (Celldömölk, Kőszeg, Sárvár) kiterjedő foglalkoztatási együttműködés, ún. paktum program valósul meg.
Projektazonosító TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002
Borászati épületfejlesztés a versenyképesség jegyében
Kőszeg hrsz 7630 1807682402 52 306 200 Ft
A Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete a meglévő (1988-ban kivitelezett) földszintes, magastetős, tetőtér beépítés nélküli épületét kívánja korszerűsíteni, bővíteni.A kőszegi belvárosi évszázados pince borászati funkcióit szükséges kitelepíteni, hogy mód legyen versenyképes, munkahatékony, korszerű technológiák alkalmazására.
Projektazonosító:  1807682402
Kormányhivatal felújításai Kőszegen
Kőszeg, Jurisics tér 8.
Projektazonosító
Sgraffitós ház felújítása - KRAFT
Sgraffitós ház felújítása - KRAFT
Zwinger, Európa Ház, Chernel utca - KRAFT
Zwinger, Európa Ház, Chernel utca - KRAFT
Bencés Rendház felújítása - KRAFT
Bencés Rendház felújítása - KRAFT
Szemző-ház felújítása - KRAFT
Szemző-ház felújítása - KRAFT
Festetich Palota felújítása - KRAFT
Festetich Palota felújítása - KRAFT
CLLD - Kőszegi Forrás Helyi akciócsoport
Kőszeg, Rajnis u. 9. TOP-7.1.1-16-2016-00017 212 499 150 Ft
A helyi közösségek megerősítése: működésük és fenntarthatóságuk fejlesztése, együttműködési készségeik révén erőforrásaik megosztásával a hatékonyságuk javítása. A fejlesztési szükséglet kiterjed a különböző szférák együttműködési készségeinek és fejlesztésére is.
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00017
Család és Karrier Pont
Juriscs vár EFOP 1.2.9-17/2017-00040 200 000 000 Ft
Fő célja a közösségi, társadalmi együttműködés erősödésére irányul, emellett mindkét szervezet rendelkezik megvalósított és megvalósítás alatt álló, társadalmi integrációt, felzárkóztatást segítő programokkal.
Projektazonosító: EFOP 1.2.9-17/2017-00040
„Kötődések” – irodalom, film és a város: kulturális közösségi programok Kőszegen
A város közösségi kulturális életének egyik meghatározó intézménye a városi könyvtár. A könyvtár évek óta fontos faladatának tartja a város gazdag irodalmi örökségének ápolását.
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00040
Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése, a tudás és az esélyegyenlőség szolgálatában a kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtárban 
EFOP-4.1.8-16-2017-00115 34 088 634 Ft
Az intézmény meghatározott célja, hogy szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, hozzájárulva a digitális írástudás magasfokú, általános elterjedéséhez. Az életen át tartó tanulás, az e-learning, az információ korlátlan elérése, tekintettel az esélyegyenlőség biztosítására kiemelt fontossággal bír a könyvtár életében - digitalizáció fontossága, térségi szinten elérhetővé tétele, helyi IKT eszközállomány fejlesztésével a látogatók kiszolgálási minőségének fejlesztése.
Projektazonosító: EFOP-4.1.8-16-2017-00115
Sokszínű együttélés - helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel
Elsődleges megvalósulási helyszín: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 45 000 000 Ft
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség – lakososok, intézmények és a köz- civil és vállalkozói szféra - tagjainak egymás iránti felelősségtudata.
Projektazonosító: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011
Kisfaludy turisztikai fejlesztések
Kisfaludy turisztikai fejlesztések