Család és Karrier Pont
Fő célja a közösségi, társadalmi együttműködés erősödésére irányul, emellett mindkét szervezet rendelkezik megvalósított és megvalósítás alatt álló, társadalmi integrációt, felzárkóztatást segítő programokkal. Projektazonosító: EFOP 1.2.9-17/2017-00040

LeírásA projektet 2 tagú konzorcium valósítja meg, a Pro Novum Innovációs Egyesület vezetésével. Mind a konzorciumvezető, mind pedig a konzorciumi tag több éves működésre tekint vissza, mindkét szervezet társadalmi aktivitása, szerepvállalása és társadalmi elismertsége magas, így a célcsoport elérése hatékonyabban valósul meg, a személyes ismertség, illetve eddigi hatékony helyi beavatkozások ismerete miatt. Mindkét tag egyik fő célja a közösségi, társadalmi együttműködés erősödésére irányul, emellett mindkét szervezet rendelkezik megvalósított és megvalósítás alatt álló, társadalmi integrációt, felzárkóztatást segítő programokkal. Konzorciumi partner a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. A projekt szempontjából rendkívül fontos, hogy a fiatal, esetleg roma származású, alacsony iskolai végzettségű nők munkaerő-piaci helyzete erősödjön. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, krízishelyzentben élő családok nőtagjainak munkaerő-piaci pozíciójának javítására. Jelen projekt keretében a szakmapolitikai és jogszabályi környezethez, a járás településeinek Helyi Esélyegyenlőségi Programjához illeszkedve célunk, hogy hozzájáruljunk a nők munkaerő-piaci helyzetének javításához Vas megyében, különösen a projekttel érintett járások településein, elősegítve ezzel a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását, a családok megélhetését, a gazdaság stabilitását, fejlődését, valamint a népesség folyamatos csökkenésének mérséklődését. Ennek érdekében kiemelt célnak tekintjük a kisgyermekes anyák munkaerő-piacra történő visszatérésének elősegítését a keresleti és kínálati oldalon egyaránt, amelyhez elengedhetetlen a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása. Ennek érdekében együttműködő partnerként mind önkormányzatok, mind civil szereplők, mind pedig helyi foglalkoztatók, érdekképviseleti szervezetek bevonásra kerültek, hogy a projekt tényleg hatékony helyi beavatkozásokat valósítson meg, és a járási munkaerőpiaci lehetőségek javuljanak, illetve a társadalmi és munkaerő-piaci integráció erősödjön. Részcéljaink között szerepel a relatív munkaerőhiány csökkentése, a célcsoport figyelmének felhívása a családi élettel könnyebben összeegyeztethető, illetve a nemzetgazdasági szempontból fejlesztendő munkaterületek felé. Cél a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatások nyújtása. Projektünk 36 hónapos megvalósítási időtartama során Női Információs és Szolgáltató Központot hozunk létre és működtetünk a projekt főhelyszínén Vasváron és Kőszeg helyszínen, továbbá kihelyezett tevékenységeket valósítunk meg a tervezett projekthelyszíneken, amely teret ad majd elsődleges célcsoportunk, a térségben élő munkavállalási korú nők, valamint a munkáltatók, illetve partnereink részére tervezett szolgáltatásaink nyújtására: a családi életet fejlesztő, a munka-magánélet összehangolását, a közéleti szerepvállalást, illetve a helyi gazdaságfejlesztésben való részvétel ösztönzését szolgáló, valamint a munkakeresést, -váltást, és a foglalkoztathatóságot javító információnyújtás, egyéni és csoportos tanácsadások, mentoring, coaching, gyermekfelügyeleti és egyéb segítő szolgáltatások, képzések. A projekt keretében megvalósítandó minimum 5 db adaptált, továbbá saját tervezett képzésünkbe, fejlesztésünkbe, felkészítésünkbe, valamint segítő szolgáltatásainkba legalább 500 főt vonunk be, míg kommunikációs és szemléletformáló tevékenységeink során minimum 1000 főt szeretnénk elérni. A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése érdekében 50 fő egyéni segítő nyújt gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatást, valamint a projekt céljainak elérése érdekében legalább 20 helyi munkáltatóval kötünk együttműködési megállapodást. A projektmegvalósítás időtartama során továbbá kapcsolatot tartunk, együttműködünk az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 projekt keretében létrehozott regionális bázisközpontokkal, valamint szakembereink részt vesznek a projekt felkészítő képzésein. A projekt megvalósítása során együttműködünk a megyei, illetve a járási PAKTUM projektekkel, így is növelve a sikerességet, illetve kihasználva a szinergiák okozta előnyöket. A projekt megvalósítása során- annak témája miatt is- kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség érvényesülésére, illetve a szegregációmentességre.

Megvalósulás helyszíneVasvár (Kőszeg)


Megvalósulás ideje2022.04.30

Forrás200 000 000 Ft

ProjektpartnerekFŐKEDVEZMÉNYEZETT: Pro Novum Innovációs Egyesület
Önkormányzata, Pusztacsó Község Önkormányzata, Horvátzsidány Község Önkormányzata, Kiszsidány Község Önkormányzata, Ólmod Község Önkormányzata és Peresznye Község Önkormányzata

Fotók